Välkommen till hemsidan för ROTATIONSHIP® !

Projektsupport S-O äger varumärket och standardiseringen av den neutrala tjänsten ROTATIONSHIP® för personella rotationer mellan olika organisationer.

Det är en spännande tid. Stora utmaningar kombineras med helt nya möjligheter. Och det lätt att dra sig inåt och söka stöd i det välbekanta – trots att allt fler inser det viktiga i att utforska omgivningen tillsammans med andra för att kunna göra rätt prioriteringar.


Systematisk omvärldsspaning - ROTATIONSHIP® är en möjliggörare

Det angår oss alla, i så gott som alla sektorer. Vi möts för att samverka. Kulturförändringar börjar där vi är, och de bottnar i vår personliga historia. Människor är sociala och har förmåga till självorganisation. Du som är förberedd och känner dina intressenters behov, logiker och deras sammanhang, ökar din attraktionskraft och din handlingsförmåga.

Omvärldsspaning är något vi prioriterar högt i vårt arbete. Det är osannolikt att vår välfärd imorgon ser ut som den gör idag. Det ställer krav på förståelse och rörlighet på olika nivåer i olika organisationer. Tillvarata möjligheterna som finns i god samverkan!

Uppdaterad 2017-02-08  © 2017 Copyright Projektsupport S-O AB

Läs mer om Projektsupport S-O AB här

Klicka här och föreslå en tid för att veta mer