Välkommen till hemsidan för kunskapsrotations- och organisations-övergripande lärande i form av nyfikenhetväckande mikrosystems-resor!

Människan är EN art av alla på vår vackra planet Jorden.
Lokal Hälsa är Global. Global Hälsa är Lokal.


Ödmjukt vågar vi välja att påstå att det är nyfikenhet och kunskapstörst som tar oss ut på en myriad av okända kunskapsresor.

Det är en spännande tid.
Stora utmaningar kombineras med helt nya möjligheter. Det är lätt att dra sig inåt och söka stöd i det välbekanta, eller söka förklaringar långt tidigare i historien – trots att allt fler inser det viktiga i att utforska omgivningen i nuet tillsammans med andra för att kunna göra rätt prioriteringar.

Det långsiktigt hållbara angår oss alla, i så gott som alla sektorer. Vi möts för att samverka. Kulturförändringar börjar där vi är, och de bottnar i vår personliga historia. Människor är sociala och har förmåga till självorganisation. Du som är förberedd och känner dina intressenters behov, logiker och deras sammanhang, ökar din attraktionskraft och din handlingsförmåga.

Omvärldsspaning på bredden prioriterar vi i vårt arbete. Det är osannolikt att välfärden imorgon ser ut som den gör idag. Höga krav ställs på mottaglighet, förståelse och rörlighet på olika nivåer i såväl som mellan olika organisationer. Det finns möjligheter i god trovärdighet människor emellan, tillsammans med mänskligt inbyggda sensorer och nyfikenhet för nya tekniska möjligheter vi aldrig tidigare skådat.
Välkommna! Vilken kurs är ni nyfikna på ta ut?

Har ni lust att göra en lokal kunskapsresa global?
Vill ni synas här för att kittla andra?
Passar något av de rotations-”skepp” för mikrosystem vi redan riggat och kan erbjuda, förmedla och/eller dela någon ledtråd till?

Uppdaterad 2018-12-17  © 2018 Copyright Projektsupport S-O AB

 Projektsupport S-O AB administrerar sidan
 Läs mer om Projektsupport S-O AB här