När människors kompetens är den viktigaste resursen för innovation och kvalitet i vardagens förbättringsarbete
 

Kvalitetsregister Senior alert & ROTATIONSHIP®
för personella rotationer mellan er och andras organisationer?

Kulturförändringar börjar där vi är.
Vi möts för att dela kunskap mellan individer
i olika organisationer.

 

Förbättrad kvalitet och värde genom att vetenskap och beprövad erfarenhet omvandlas till kunskap
- i allt vi lär oss på det vi gör.

”Sanningar” blir sociala konventioner, som baseras på gemensamma erfarenheter och, däribland gemensam uppfostran inom ramen för en viss kultur. De utvecklas till ”diskurser”, dvs samtal i olika former kring det vi gör, ser och hör.

Men för en viss individ kan sanningen vara en annan, därför att just den människan har erfarenheter som talar i en annan riktning än den rådande konventionen.

Vi kan därmed tala om subjektiv, respektive social sanning, ett sätt att tolka och förstå verkligheten som är erfarenhetsbaserat och skapat i ett samspel med andra människor.


Ur Jörgen Sandbergo Axel Targama, Ledning och förståelse Ett kompetensperspektiv på organisationer. Studentlitteratur2013

Uppdaterad 2017-05-17 © 2017 Copyright Projektsupport S-O AB

Läs mer om Projektsupport S-O AB här


När Hälsa, morgondagens äldrevård, förbättrad livskvalitet och värde är i fokus:
Det nationella kvalitetsregistret Senior alert ”bor” på Qulturum i Region Jönköpings län.

Senior alert har flera olika erbjudanden när hälsa, morgondagens äldrevård, förbättrad livskvalitet och värde är i fokus.

Läs på Senior alerts hemsida om:
Senior alert & ROTATIONSHIP®

Arbeta preventivt, hållbart, attrahera och bygg kunskap tillsammans Läs Bloggen 

Ladda ner och läs vårt LoI här
Läs om:
De svenska kvalitetsregistrenQulturum samverkar sedan många år med många olika organisationer, nationellt och internationellt. 

Där är det mjuka det hårda, delad kunskap viktigaste valutan, arbetssättet systematiskt och teambaserat för utvecklingskraft och kvalitet. DEN DIGITALA LEDAREN för Senior alert är registerhållaren som inte viker en tum från ALLA Sveriges årsrika invånares möjligheter till bästa livskvalitet och stöd i digitaliseringen.

Den gemensamma värdegrund som ska prägla varje
Senior alert&ROTATIONSHIP® handlar om:

  • Lärande nätverk
  • Allas delaktighet
  • Kompetensutveckling
  • Samhällsansvar
  • Horisontella principer
  • Samverkan

Läs mer om värdegrunden...