ÖPPEN knyt-workshops-dag för idé-rotation på ett tema i Run for Mental Health i Lund

Vad gör oss nyfikna i övergångar?
Hur frigöra tid  för kreatitet på arbetetet?
Hur frigöra tid för kreativitet på fritiden?

 

Våra allra minsta spekulerar, många människor spekulerar, Du och jag spekulerar. Vad gör mer långsiktigt  generations-överbyggande verksamheter meningsfulla för dig?

Oavsett huvudperson och huvudmannaskap; Vad gör vi av, med och för nyfikenheten? Vad är viktigt för trovärdigheten i dina "mikrosystem"*?
Lokalt? Globalt? Digitalt?

Förmågan att ta till sig av erfarenheter och kunskap utanför den egna komfortzonen är i många fall avgörande, för att uppnå vad det än är man har som mål. Detta gäller alla oavsett var man befinner sig som enskild individ eller ansvarig inom t ex en förening - hur hitta nya ledamöter, hur hitta nya ledare med engagemang! Hur hålla tiden levande?

Alla människor unika. Platserna där vi rör oss är olika.
Säkra digitala system som har med människor att göra på något sätt kräver såväl virituell som lokalt basala mikrosystem där vi känner den tilltro till varandra som kan bidra till den tillit som krävs när det gäller.

Fånga temat på plats! 
Vi gör det enkelt. Det finns olika övergångar om att frigöra tid för Mental Hälsa. Välj en övergång som är viktig för dig, eller tillsammans med någon nyfiken på samma övergång?

Alla lär & Alla lär ut tillsammans med varandra: något positivt om lärande, om hur behålla nyfikenheten, hur kan man klura öppet om hållbar nyfikenhet tillsammans, överraska?
Se något nytt?  


Hur ta vara på ömsesidig nyfikenhet?
Hur yttrar sig kunskapstörst?
Går det mäta koordinations-omsättningshastighet?
Hur tar vi vara på vår respons-abilitet?
Vilken är vår partiskhet om hållbarhet?
Hur svårt kan det vara?
Vad gör dig nyfiken på olika logiker?
Vad gör dig mer "levande"?
Vad är viktigt för dig - egentligen?
Vad är ett "mikrosystem"*?

Fråga vad vi vet om ”Att bara få vara sig själv”?

Tveka inte att fråga om du vill veta mer!

Se Björn Anders Larssons beskrivning av hur många timmar av Sveriges ekonomi som egentligen påverkar vår gemensamma, din och dina näras och allas hälsa?
Se Björn Anders Larssons beskrivning av hur många timmar av Sveriges ekonomi som egentligen påverkar vår gemensamma, din och dina näras och allas hälsa?


Under ytan finns glimrande ”pluralistiska mycel” gjorda av människor över tid. ”Pluralistiska mycel” som PLÖTSLIGT under rätta kulturförhållanden kan göra stordåd. Bland oss finns det mer som går att öppna upp för nya sätt att matcha med det nya och ta perspektiv tillsammans. Vad kan vi lära oss TILLSAMMANS MED VARANDRA – med det som redan finns?

Nyfikenhet och kunskaps-törst leder till nya insikter som delas hela tiden, kan inte vänta. 


Det största rummet vi har är rummet för förbättringar.
Gör det tillsammans, gör det roligare!
Global Hälsa är Lokal! Lokal hälsa är Global!


Vår samlade erfarenhet och möjligheterna till livsglädje och välbefinnande ökar hela tiden. 
Ta det enkla test med spännande färsk kunskap som GAPMINDER tagit fram i Hans Roslings anda. Barnen i skolorna gör det. Tillsammans har vi ett stort ansvar för dem och för långsiktigheten. *VAD ÄR ETT "Mikrosystem"? 
Ett mikrosystem är den minsta multiprofessionella enheten i en invånare- och kund-centrerad process. Det är i denna enhet tjänsters värde utvecklas och verkställs. Invånare/kunder är likvärdiga medlemmar i mikrosystemet och fungerar ofta som den viktigaste källan för innovation.

Mikrosystemets struktur kan förändras över tid, beroende på invånarens/kundens behov. Samverkan i, och mellan, mikrosystem skapar dess resultat. Ett mikrosystem delar samma värdegrund och värderingar. Mikrosystemet har ett gemensamt informationssystem, som stödjer processer, uppföljning av resultat och lärande.

Att jobba i mikrosystem är att ha ett särskilt förhållningssätt till arbetet - där alla är aktiva medledare som tar ansvar för att vardagens, var dags, uppgifter utförs på bästa möjliga sätt men också förnyas när behov uppkommer. I ett mikrosystem delar alla samma mål och drivkraft: Att skapa värde för invånare och kunder.

Kan ett mikrosystem mellan olika människor i relationer med företag och organisationer verkligen vara något annat? Och hålla när det verkligen gäller.

Uppdaterad 2019-09-18  © 2019 Copyright Projektsupport S-O AB

Vi spekulerar om vad som kan göra fler nyfikna på Run for Mental Health i Lund
Var med på ditt sätt! Här finns länken till Run for Mental Health i Lund den 6 oktober! Det finns plats för företag och organisationer att vara med på si sätt!

Läs mer och anmäl dig här till Run for Mental Health i Lund  

ÖPPET för Nyfikenheten
Knyt-workshop parallellt hela dagen

Plats: 
Stadsparken i Lund. Grönt tält  rätt nära på höger sida om scenen 
Tid: 
6 oktober 2019 kl från kl 11 
Loppet startar kl 14 

Gör det tillsammans:
Tag gärna med block&penna, 

Se något nytt?  Förbered gärna några ord , din tanke och din nyfikenhet inför Run for Mental Health i Lund.

Ideerna samlas och fästes med klädnypor på "klädstreck" på plats under dagen, och tas sedan väl tillvara inför nästa Run for Mental Health i Lund. 

Vi gör det enkelt!
 

EN idé kan t ex vara om:
Hur kan unga kittla oss ALLA  – No One Left Behind?
Kan vi tillsammans ”En-för-alla, Alla-för-en” sponsra något till Årets Rookie, Nykomling – Bara att börja där vi är?


Ingen nämnd, Ingen glömd.
Sprid och inspireras gärna att göra något liknande eller annorlunda!
Vi satsar på att det blir fler öppna möten, på olika ställen. För alla åldrar. No One Left Behind! Hör gärna av dig för idéer till:
Anna.Larsson@projektsupportso.com

För dig som blir nyfiken på "Isbergsbilden": kontakta
Bjorn-Anders.Larsson@nordeg.se


Öppna idé-rotations-möten
Dit man går och bara ”är” öppen för att på ett ödmjukt sätt möta andras tankar och dela med sig av sina egna, ha trevligt och må bra. Varmt och socialt runt öppna teman som ger krafter och gärna helt nya kontakter.

Ha trevligt och klura tillsammans. Överraska?
Se något nytt?

Lokal hälsa är Global, Global Hälsa är Lokal!
Oändligt många olika vägar dit.

Vilken idé-rotation intresserar dig?
Har du tankar och idéer om ett gränssnitt som du tror passar till en kommande variant lik detta?

Har du frågor?
Kontakta oss!
Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Direkt: 0708-678 675