En ÖPPEN variant av idé-rotation med attraktionskraft i Lunds Företag och Entreprenörer:

Andra torsdagen i varje månad lunch på Finn Inn mellan kl 11:30 -13:00 med ett temaförslag (ngt annat än förslag kan det inte bli) , Dag Hammarskjölds väg 2 i LUND i rummet längst in. Ingen enskild person ”äger” agendan – det blir som det blir. Sprid gärna!

Nästa idé-lunch på Finn Inn mellan kl 11:30 -13:00:

Torsdagen 12/12 Novationsnyfikenhet runt  timing & qultur (när det mäts och jämförs)?

Kom när du vill,
Ät vad du vill,
Dela de tankar du vill runt temat och
Gå när du vill.


Lunch finns på Finn Inns ordinarie meny till självkostnadspris. Ge oss gärna en hint i förväg så kan vi förbereda Finn Inn om vi blir många. Men blir det fullt så blir det fullt.

Se Björn Anders Larssons beskrivning av hur många timmar av Sveriges ekonomi som egentligen påverkar vår gemensamma, din och dina näras och allas hälsa?
Se Björn Anders Larssons beskrivning av hur många timmar av Sveriges ekonomi som egentligen påverkar vår gemensamma, din och dina näras och allas hälsa?


Under ytan finns glimrande ”pluralistiska mycel” av människor. ”Pluralistiska mycel” som PLÖTSLIGT under rätta kulturförhållanden kan göra stordåd. Bland oss finns det mer som går att öppna upp för nya sätt att matcha med det nya och ta perspektiv tillsammans. Vad kan vi lära oss TILLSAMMANS MED VARANDRA – med det som går?

Visst är det fantastiskt! Nyfikenhet och kunskaps-törst leder till nya insikter som delas hela tiden, kan inte vänta.


Det största rummet vi har är rummet för förbättringar.
Gör det tillsammans, gör det roligare!
Global Hälsa är Lokal! Lokal hälsa är Global!


Vår samlade erfarenhet och möjligheterna till livsglädje och välbefinnande ökar.
Ta det enkla test med spännande färsk kunskap som GAPMINDER tagit fram i Hans Roslings anda. Barnen i skolorna gör det. Tillsammans har vi ett stort ansvar för dem och för långsiktigheten. Rena självbevarelsedriften?

 

Uppdaterad 2019-05-28  © 2019 Copyright Projektsupport S-O AB

Detta är ett av den västerländska kulturens äldsta ideogram och betecknade ursprungligen planeten Mars i romarriket. Det kom då följaktligen också att stå för den romerska krigsguden Mars, samt maskulint genus." Wikipedia
Lorenz attractor

EN idé:
Hur kan unga kittla attraktionskrafterna i Lunds företag och entreprenörer – No One Left Behind?
Kan vi tillsammans ”En-för-alla, Alla-för-en” sponsra stipendiet till Årets Rookie, Nykomling –priset som delas ut av PiL?
PiL är Paraplyorganisationen för idrottsföreningarna i Lund.
Stipendiet till Årets Rookie, Nykomling – delas OBS! 2019 och framöver. Bara att börja där du är!


Lunds  Företag och Entreprenörer.
Ingen nämnd, Ingen glömd.
Sprid och inspireras gärna att göra något liknande eller annorlunda!
Vi satsar på att det blir fler öppna möten, på olika ställen! För alla åldrar. No One Left Behind! Hör av dig till:
Anna.Larsson@projektsupportso.com


Öppna idé-rotations-möten
Dit man går för en bit mat och bara ”är” öppen för att på ett ödmjukt sätt möta andras tankar och dela med sig av sina egna, ha trevligt och må bra. Varmt och socialt runt öppna teman som ger krafter och gärna helt nya kontakter.

Tag din lunch för att ha trevligt och klura tillsammans, kanske starta en ny Pluralistisk Sektor - lager på lager? Överraska?
Se något nytt?

Företag och entreprenörer. kan och vill göra TILLSAMMANS MED VARANDRA - No One Left Behind.

Lokal hälsa är Global, Global Hälsa är Lokal!
Oändligt många olika vägar dit.

Vilken idé-rotation intresserar dig?
Har du tankar och idéer om ett gränssnitt som du tror passar till en kommande ÖPPEN variant av Gränssnittsmöten?

Har du frågor?
Kontakta oss!
Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Tfn: 0708-100 766
Direkt: 0708-678 675