ÖPPEN knyt-workshops-eftermiddag, och/eller bara träffas runt ett bord med måltid på kvällen, för idé-rotation på ett tema

21 maj i Ronneby eftermiddag  (helst+kväll fr 18:00)
Vad gör vi av nyfikenheten?
Se Ronnebyflickorna som ett exempel? EN Ronnebyförening med mästerskap i långsiktig koordinationsförmåga. DÄR sökes vuxna till nya ledare!
Det gör kanske fler?

 

Våra allra minsta spekulerar, många människor spekulerar, Du och jag spekulerar. Bara TILLSAMMANS med varandra hela vägen till den nära vardagen finns långsiktigheten. Vad gör mer långsiktigt  generations-överbyggande fritidsverksamheter meningsfulla för dig?

Oavsett huvudperson och huvudmannaskap, vad gör vi av, med och för nyfikenheten? Vad är viktigt för trovärdigheten i dina mikrosystem*?
Lokalt? Digitalt? Globalt?
Kan det vara värt en nyfikenhetens workshops-halvdag och/eller kväll för dig i nuet? Hur är det dem du vill vara till för?

Förmågan att ta till sig av erfarenheter och kunskap utanför den egna komfortzonen är i många fall avgörande för att uppnå vad det än är man har som mål. Detta gäller alla oavsett var man befinner sig som enskild individ eller ansvarig inom t ex en förening som Ronnebyflickorna - DÄR sökes nya ledare med engagemang! Det gör kanske fler?

Alla människor unika. Platserna där vi rör oss är olika.
Säkra digitala system som har med människor att göra på något sätt kräver såväl virituell som lokalt basala mikrosystem där vi känner den tilltro till varandra som kan bidra till den tillit som krävs när det gäller.

Agendan gör vi tillsammans på plats!
Vi gör det enkelt och börjar efter lunch.  

Alla lär & Alla lär ut tillsammans med varandra: något positivt om lärande, om hur behålla nyfikenheten, hur kan man klura öppet om hållbar nyfikenhet tillsammans,  Överraska?
Se något nytt? Bäst börja med en introduktionsrunda. Förbered gärna några ord om dig själv och din nyfikenhet inför dagen:


Vad är ett mikrosystem*?
Hur ta vara på ömsesidig nyfikenhet?
Hur yttrar sig kunskapstörst?
Går det mäta koordinations-omsättningshastighet?
Hur tar vi vara på vår respons-abilitet?
Vilken är vår partiskhet om hållbarhet?
Hur svårt kan det vara?
Vad gör dig nyfiken på olika fritids-logiker?
Vad gör dig mer "levande"?
Vad är viktigt för dig - egentligen?

Ett fristående event samma kväll den 21/5:
Hur kan man bara börja precis som man är?
Utan krusiduller. Bli mer nyfiken över något gott TILLSAMMANS MED VARANDRA?

RonnebyBrunn mellan kl 18:00 -21:00 med ett temaförslag (ngt annat än förslag kan det inte bli). Ingen enskild person ”äger” agendan – det blir som det blir. Tag med någon? Sprid gärna!

Fråga vad vi vet om ”Att bara få vara sig själv”?
Kom när du vill,
Ät vad du vill,
Dela de tankar du vill runt temat och
Gå när du vill.


Middag finns på RonnebyBrunns ordinarie meny till självkostnadspris. Ge oss gärna en hint i förväg så kan vi förbereda RonnebyBrunn om vi blir många. Men blir det fullt så blir det fullt.
Tveka inte att fråga om du vill veta mer!

Se Björn Anders Larssons beskrivning av hur många timmar av Sveriges ekonomi som egentligen påverkar vår gemensamma, din och dina näras och allas hälsa?
Se Björn Anders Larssons beskrivning av hur många timmar av Sveriges ekonomi som egentligen påverkar vår gemensamma, din och dina näras och allas hälsa?


Under ytan finns glimrande ”pluralistiska mycel” av människor. ”Pluralistiska mycel” som PLÖTSLIGT under rätta kulturförhållanden kan göra stordåd. Bland oss finns det mer som går att öppna upp för nya sätt att matcha med det nya och ta perspektiv tillsammans. Vad kan vi lära oss TILLSAMMANS MED VARANDRA – med det som går?

Visst är det fantastiskt! Nyfikenhet och kunskaps-törst leder till nya insikter som delas hela tiden, kan inte vänta.


Det största rummet vi har är rummet för förbättringar.
Gör det tillsammans, gör det roligare!
Global Hälsa är Lokal! Lokal hälsa är Global!


Vår samlade erfarenhet och möjligheterna till livsglädje och välbefinnande ökar.
Ta det enkla test med spännande färsk kunskap som GAPMINDER tagit fram i Hans Roslings anda. Barnen i skolorna gör det. Tillsammans har vi ett stort ansvar för dem och för långsiktigheten. Rena självbevarelsedriften?*VAD ÄR ETT Mikrosystem?
Ett mikrosystem är den minsta multiprofessionella enheten i en invånare- och kund-centrerad process. Det är i denna enhet tjänsters värde utvecklas och verkställs. Invånare/kunder är likvärdiga medlemmar i mikrosystemet och fungerar ofta som den viktigaste källan för innovation.

Mikrosystemets struktur kan förändras över tid, beroende på invånarens/kundens behov. Samverkan i, och mellan, mikrosystem skapar dess resultat. Ett mikrosystem delar samma värdegrund och värderingar. Mikrosystemet har ett gemensamt informationssystem, som stödjer processer, uppföljning av resultat och lärande.

Att jobba i mikrosystem är att ha ett särskilt förhållningssätt till arbetet - där alla är aktiva medledare som tar ansvar för att vardagens, var dags, uppgifter utförs på bästa möjliga sätt men också förnyas när behov uppkommer. I ett mikrosystem delar alla samma mål och drivkraft: Att skapa värde för invånare och kunder.

Kan ett mikrosystem mellan olika människor i relationer med företag och organisationer verkligen vara något annat? Och hålla när det verkligen gäller.

Uppdaterad 2019-05-02  © 2019 Copyright Projektsupport S-O AB

Det är ALLVAR NU! Kreativ musik till den "löjliga" långsiktigheten och vår gemensamma RESPONS-ABILITET?

ÖPPET för Mikrosystem?*
Knyt-workshop-eftermiddag 21/5
Anmäl dig här 
Senast den 19/5

Plats: 
Vi samlas vid Glass&fika basaren vid Brunnshallarna, RonnebyBrunn, och utgår därifrån. Det är så vackert att vi håller oss utomhus!

Tid:
21/5 2019 kl 12:45 - 16:00
Fortsätt gärna över en måltid
18 -21 (se längre ner i vänstermarginalen)

Programmet gör vi tillsammans:
Tag med block&penna, fika till när vi kommer, och fika  till eftermiddags-pausen - det mesta börjar där. 

13:00 drar vi igång:
Alla lär & Alla lär ut tillsammans med varandra: något positivt om lärande, om hur behålla nyfikenheten, hur kan man klura öppet om hållbar nyfikenhet tillsammans,  Överraska?
Se något nytt? Bäst börja med en introduktionsrunda. Förbered gärna några ord om dig, din tanke och din nyfikenhet inför dagen.

15:00 blir det summering och gemensam fika. Öppet för idéer om nästa steg per deltagare och kanske rent av något tillsammans?

Kan vi bli 15-20 personer? Några till?
Anmäl dig här
Senast den19/5
 

Uppvisning 12/5 kl 14! Koordinations-professionen är livslångt stark! Ronnebyflickorna söker NYA LEDARE! Kontaktperson: Brita Hon är 100 år!
Lorenz attractor

EN idé:
Hur kan unga kittla oss ALLA  – No One Left Behind?
Kan vi tillsammans ”En-för-alla, Alla-för-en” sponsra något till Årets Rookie, Nykomling – Bara att börja där vi är?


Ingen nämnd, Ingen glömd.
Sprid och inspireras gärna att göra något liknande eller annorlunda!
Vi satsar på att det blir fler öppna möten, på olika ställen. För alla åldrar. No One Left Behind! Hör gärna av dig för idéer till:
Anna.Larsson@projektsupportso.com

För dig som blir nyfiken på "Isbergsbilden": kontakta
Bjorn-Anders.Larsson@nordeg.se


Öppna idé-rotations-möten
Dit man går och bara ”är” öppen för att på ett ödmjukt sätt möta andras tankar och dela med sig av sina egna, ha trevligt och må bra. Varmt och socialt runt öppna teman som ger krafter och gärna helt nya kontakter.

Ha trevligt och klura tillsammans, kanske starta en ny Pluralistisk Sektor - lager på lager? Överraska?
Se något nytt?

Lokal hälsa är Global, Global Hälsa är Lokal!
Oändligt många olika vägar dit.

Vilken idé-rotation intresserar dig?
Har du tankar och idéer om ett gränssnitt som du tror passar till en kommande variant lik detta?

Har du frågor?
Kontakta oss!
Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Tfn: 0708-100 766
Direkt: 0708-678 675