En ÖPPEN variant av idé-rotation för/av/med Lunds attraktionskraft med Lunds företag och entreprenörer:

Andra torsdagen i varje månad lunch på Finn Inn mellan kl 11:30 -13:00 med ett temaförslag (ngt annat än förslag kan det inte bli) , Dag Hammarskjölds väg 2 i LUND i rummet längst in. Ingen enskild person ”äger” agendan – det blir som det blir. Sprid gärna!

Kommande idé-rotationer på Finn Inn mellan kl 11:30 -13:00: 
• 12/9  - 19 Novationsnyfikenhet runt gränsöverskridande filantropi inom EU?
• 10/10 - 19 Novationsnyfikenhet runt berättelser via barnen och sagorna?
• 14/11 - 19 Novationsnyfikenhet runt symboler & kultur?
12/12 - 19 Novationsnyfikenhet runt timing & Qultur?

Kom när du vill,
Ät vad du vill,
Dela de tankar du vill runt temat och
Gå när du vill.


Lunch finns på Finn Inns ordinarie meny till självkostnadspris. Ge oss gärna en hint i förväg så kan vi förbereda Finn Inn om vi blir många. Men blir det fullt så blir det fullt.

Tidigare idé-rotationer på Finn Inn mellan kl 11:30 -13:00:

13/9-18: Fråga vad du kan göra för att erbjuda Kommande generationer fred & frid?

11/10-18: Fråga vad du kan göra för att erbjuda Idrott hela livet till ALLA,  genom PiL, Paraplyorganisationen för idrottsföreningarna i Lund?

  8/11-18: Fråga vad är viktigt att erbjuda människorna som kommer till, arbetar på, och för, de internationella forskningsanläggningarna MAXIV och ESS? Var finns nyfikenheten, attraktions- och mervärdena till nytta för ALLA?

13/12-18: Fråga om vi kan börja med nyfikna möten runt goda och sociala måltider hela livet för ALLA? Vad innebär det globala målet nr 16 i sammanhangen från jord till bord

10/1 -19 Fråga vad vi vet om innovationsnyfikenhet hur/i/ och förstå dagens verkstadsindustri?
14/2 -19 Fråga vad vi vet om innovationsnyfikenhet hur/i/ och förstå dagens livsmedelsindustri
14/3 - 19 Fråga vad vi vet om innovationsnyfikenhet hur/i/ och förstå dagens Sportindustri 
11/4 - 19 Fråga vad vi vet om innovationsnyfikenhet hur/i/ och dagens LifeScienceindustri
 9/5 - 19 Fråga vad vi vet om innovationsnyfikenhet hur/i/ och dagens kommunikationsindustri
13/6 - 19 Fråga vad vi vet om innovationsnyfikenhet hur/i/ och dagens utbildnings-industri???

Uppdaterad 2018-12-17 © 2018 Copyright Projektsupport S-O AB