ÖPPET för Mikrosystem*
När och var nästa gång?

 
Vad gör vi av nyfikenheten?
Knyt-workshop-dag på ämnet "Nyfikenheten i företags- & organisations-ekologin".

Oavsett huvudperson och huvudmannaskap...Vad gör vi av, med och för nyfikenheten? Vad är viktigt för trovärdigheten i dina mikrosystem? Lokalt?...Digitalt?...Globalt?

Kan det vara värt en nyfikenhetens workshops-dag för dig och dem du är till för? 

Våra allra minsta spekulerar, många akademiker spekulerar, Du och jag spekulerar.  Bara TILLSAMMANS med varandra hela vägen till den nära vardagen finns långsiktigheten. Någonstans mellan våra genus är alla människor unika. Platserna där vi rör oss är olika. Säkra digitala system som har med människor att göra på något sätt kräver såväl virituell som lokalt basala mikrosystem där vi känner den tilltro till varandra som kan bidra till den tillit som krävs när det gäller.  


Förmågan att ta till sig av erfarenheter och kunskap utanför den egna komfortzonen är i många fall avgörande för att uppnå det man har som mål. Detta gäller alla oavsett var man befinner sig som enskild individ eller ansvarig inom ett område.

Hur ta vara på ömsesidig nyfikenhet?
Hur yttrar sig kunskapstörst?

Går det mäta kunskaps-omsättningshastighet?
Hur tar vi vara på vår respons-abilitet?
Vilken är vår partiskhet om hållbarhet?
Hur vill du närma dig en workshop öppen för mikrosystem*?
Hur svårt kan det vara?
Vad gör dig nyfiken på olika företags&organisationslogiker?
Vad gör dig mer "levande"?
Vad är viktigt för dig - egentligen?


Hur kan man bara börja precis där man är?
Utan krusiduller och ha kul. Bara bli mer nyfiken TILLSAMMANS MED VARANDRA.
 


Välkomna till en knyt- workshop-dag på GrandHotel Jönköping om "Erfarenhetslag" som har lust att fortsätta arbeta för både hållbar livsförmåga/kompetens och göra det bästa av nyfikenheten över tid och i olika former av hållbarhetssystem för att klara morgondagens utmaning. Vilken den nu kan vara och för för vem?
 

Det största rummet vi har är rummet för förbättringar.
Gör det tillsammans, gör det roligare!


Lokal hälsa är Global, Global Hälsa är Lokal!
Oändligt många olika vägar dit. 


*Vad är ett mikrosystem?
Ett mikrosystem är den minsta multiprofessionella enheten i en invånare- och kund-centrerad process. Det är i denna enhet tjänsters värde utvecklas och verkställs. Invånare/kunder är likvärdiga medlemmar i mikrosystemet och fungerar ofta som den viktigaste källan för innovation.

Mikrosystemets struktur kan förändras över tid, beroende på invånarens/kundens behov. Samverkan i, och mellan, mikrosystem skapar dess resultat. Ett mikrosystem delar samma värdegrund och värderingar. Mikrosystemet har ett gemensamt informationssystem, som
stödjer processer, uppföljning av resultat och lärande.

Att jobba i mikrosystem är att ha ett särskilt förhållningssätt till arbetet - där alla är aktiva medledare som tar ansvar för att vardagens, var dags, uppgifter utförs på bästa möjliga sätt men också förnyas när behov uppkommer. I ett mikrosystem delar alla samma mål och drivkraft: Att skapa värde för invånare och kunder.

Kan ett mikrosystem mellan olika människor i relationer med företag och organisationer verkligen vara något annat? Och hålla när det verkligen gäller..Rookies/ nykomlingar?:
Hur kan ungdomar kittla olika generationer i företag & organisationer – No One Left Behind?


Kan vi tillsammans sporra varandra och inspireras att väcka nyfikenhet och attraktionskraft för olika lokala "Rookies", Nykomlingar i olika ”En-för-alla, Alla-för-en” - aktiviteter olika företag och organisationer tillsammans?

Hur öka livskvaliteten för oss själva och bidra till sunda människor i och runt lokala såväl som globala företag, organisationer och samhällen i stort.

Varje dag är en ny dag.
Finns det något som blir riktigt som man tänkt sig?

Uppdaterad 2019-02-03 © 2019 Copyright Projektsupport S-O AB

Om det inte finns några väggar, inte finns några tak. Bara NYFIKENHET och det uppmätta golvet vi uppfattar. Vad gör vi då?
Att vara eller inte vara innovationsledare och nyfiken människa 2019? Är det frågan?
Att vara eller inte vara innovationsledare och nyfiken människa 2019? Är det frågan?

ÖPPET för Mikrosystem*
Anmäl dig här:

Senast den ?

Knyt-workshop-dag 27/2
Plats: 

GrandHoltel Jönköping
Hovrättstorget, Jönköping


Tid:
27/2 2019 kl 9:30 - 16:00

Programmet vi gör tillsammans:
Det kräver en del. Mat på borden till lunchen och fika när vi kommer, och till eftermiddags-pausen - det mesta börjar där.

10.00 drar vi igång:
Alla lär & Alla lär ut tillsammans med varandra: något positivt om lärande, om hur behålla nyfikenheten, hur kan man klura öppet om hållbar nyfikenhet tillsammans,  Överraska?
Se något nytt? Bäst börja med en introduktionsrunda. Förbered gärna några ord om dig själv och din nyfikenhet inför dagen.

15:00 blir det summering och gemensam fika. Öppet för idéer om nästa steg per deltagare och kanske rent av något tillsammans?

Kan vi bli 15-20 personer? Några till?
Kostnad för mat, för- och eftermiddagskaffe och lokal  432:- exklusive moms
540:- inklusive moms

ÖPPET för Mikrosystem*
Knyt-workshop-dag 27/2


Har du frågor?


Kontakta 
Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Tfn: 0708-100 766
Direkt: 0708-678 675

John Bauer 1902 från utställningen på museet ett kvarter bort. Tänk LOKALT och GLOBALT! Så mycket kunskap och vetenskap har bidragit till att vi nu kan VISA ALLA hur verkligheten överträffar dikten!
John Bauer 1902 från utställningen på museet ett kvarter bort. Tänk LOKALT och GLOBALT! Så mycket kunskap och vetenskap har bidragit till att vi nu kan VISA ALLA hur verkligheten överträffar dikten!
Inspiration om ödmjukhetens magi?
Inspiration om ödmjukhetens magi?