ÖPPEN knyt-eftermiddag, och/eller bara träffas runt ett bord med måltid på kvällen, för idé-rotation på ett tema

22 maj i Ronneby förmiddag  (helst + lunch)
ÖPPET för Mikrosystem?*

Vad gör vi av nyfikenheten?
Knyt-workshop-förmiddag på ämnet "Med hjärtat i Sveriges Trädgård göra något för företags- & organisations-ekologin":

Våra allra minsta spekulerar, många akademiker spekulerar, Du och jag spekulerar.  Bara TILLSAMMANS med varandra hela vägen till den nära vardagen finns långsiktigheten. Någonstans mellan våra genus är alla människor unika.

Förmågan att ta till sig av erfarenheter och kunskap utanför den egna komfortzonen är i många fall avgörande för att uppnå det man har som mål. Detta gäller alla oavsett var man befinner sig som enskild individ eller ansvarig inom ett område.

Oavsett huvudperson och huvudmannaskap. Vad gör vi av, med och för nyfikenheten? Vad är viktigt för trovärdigheten i dina mikrosystem*? Lokalt? Digitalt? Globalt? Kan det vara värt en nyfikenhetens workshops-halvdag för dig och dem ni är till för? 

Platserna där vi rör oss är olika. Säkra digitala system som har med människor att göra på något sätt kräver såväl virituell som lokalt basala mikrosystem* där vi känner den tilltro till varandra som kan bidra till den tillit som krävs när det gäller.  


Vad är ett Mikrosystem?
Hur ta vara på ömsesidig nyfikenhet?
Hur yttrar sig kunskapstörst?

Går det mäta kunskaps-omsättningshastighet?
Hur tar vi vara på vår respons-abilitet?
Vilken är vår partiskhet om hållbarhet?
Hur vill du närma dig en workshop öppen för mikrosystem*?
Hur svårt kan det vara?
Vad gör dig nyfiken på olika företags&organisationslogiker?
Vad gör dig mer "levande"?
Vad är viktigt för dig - egentligen?


Hur kan man bara börja precis där man är?
Utan krusiduller och samtidigt ha kul. Bara bli mer nyfiken TILLSAMMANS MED VARANDRA. 


Välkomna till en förmiddags knyt-workshop- i Ronneby! Något om "Erfarenhetslag"? Har du en idé? Vill du fortsätta arbeta för nyfikenhetens långsiktighet över tid? Vilken den nu kan vara och för för vem?


Sen lunch onsdagen den 22/5 13:00-14:30
Hur kan man bara börja precis som man är?
Utan krusiduller. Bli mer nyfiken över något gott TILLSAMMANS MED VARANDRA?


Det finns olika restauranger att välja mellan kl 13:00 -14:30 med ett temaförslag (ngt annat än förslag kan det inte bli). Ingen enskild person ”äger” agendan – det blir som det blir. Tag med någon? Sprid gärna! Mandeltårtan är ett föörslag.

Fråga vad vi vet om ”Att bara få vara sig själv”?
Kom när du vill,
Ät vad du vill,
Dela de tankar du vill runt temat och
Gå när du vill.


Lunch finns på restaurangens ordinarie meny till självkostnadspris. Ge oss gärna en hint i förväg så kan vi förbereda en restaurang på om vi blir många. Men blir det fullt så blir det fullt.
Tveka inte att fråga om du vill veta mer!

 

Det största rummet vi har är rummet för förbättringar.
Gör det tillsammans, gör det roligare!


Lokal hälsa är Global, Global Hälsa är Lokal!
Oändligt många olika vägar dit. 


Rookies/ nykomlingar?:
Hur kan ungdomar kittla olika generationer i företag & organisationer – No One Left Behind?

Kan vi tillsammans inspirera varandra att väcka nyfikenhet och attraktionskraft för olika lokala "Rookies", Nykomlingar i Ronneby? Går det utveckla ut nya varianter  av ”En-för-alla, Alla-för-en” - i aktiviteter olika företag och organisationer tillsammans med frantidens intressenter?

Hur öka livskvaliteten för oss själva och bidra till sunda människor i och runt lokala såväl som globala företag, organisationer och samhällen i stort.

Ny tid, ny förståelse?
Varje dag är en ny dag. Varje individ är först.
Finns det något som blir riktigt som man tänkt sig?


*Vad är ett mikrosystem? 
Ett mikrosystem är den minsta multiprofessionella enheten i en invånare- och kund-centrerad process. Det är i denna enhet tjänsters värde utvecklas och verkställs. Invånare/kunder är likvärdiga medlemmar i mikrosystemet och fungerar ofta som den viktigaste källan för innovation.

Mikrosystemets struktur kan förändras över tid, beroende på invånarens/kundens behov. Samverkan i, och mellan, mikrosystem skapar dess resultat. Ett mikrosystem delar samma värdegrund och värderingar. Mikrosystemet har ett gemensamt informationssystem, som
stödjer processer, uppföljning av resultat och lärande.

Att jobba i mikrosystem är att ha ett särskilt förhållningssätt till arbetet - där alla är aktiva medledare som tar ansvar för att vardagens, var dags, uppgifter utförs på bästa möjliga sätt men också förnyas när behov uppkommer. I ett mikrosystem delar alla samma mål och drivkraft: Att skapa värde för invånare och kunder.

Kan ett mikrosystem mellan olika människor i relationer med företag och organisationer verkligen vara något annat? Och hålla när det verkligen gäller.
.

Uppdaterad 2019-05-15 © 2019 Copyright Projektsupport S-O AB

VAR, om inte i RONNEBY, Sveriges havsnära Hjärta i Sveriges Trädgård, passar det bättre att slå an en 2000-tals-ton för mixat ledarskap? (Bilden från ett Civilekonomernas seminarium 2018 om just det!)
VAR, om inte i RONNEBY, Sveriges havsnära Hjärta i Sveriges Trädgård, passar det bättre att slå an en 2000-tals-ton för mixat ledarskap? (Bilden från ett Civilekonomernas seminarium 2018 om just det!)
Om det inte finns några väggar, inte finns några tak. Bara NYFIKENHET och det uppmätta golvet vi uppfattar. Vad gör vi då?

ÖPPET för Mikrosystem*?
"Med hjärtat i "Sveriges Trädgård"
Anmäl dig här

Senast den 19/5

Knyt-workshop-fm 22/5
Plats: 
Vi samlas vid Glass&fika-basaren vid BrunnsHallarna, RonnebyBrunn och utgår därifrån. Klädsel efter väder.

Vi håller oss ute. Det är den Biologiska Mångfaldens dag.
(När vi slutar kl 12 öppnar Naturum med sitt spännande program intill)

Tid:
22/5 2019 kl 08:30 - 12:00
(helst + sen lunch 13:00 -14:30 )

Anmäl dig här
Programmet gör vi tillsammans:
Fikar när vi kommer, och till eftermiddags-"pausen" - det mesta börjar där.

09:00 drar vi igång:
Alla lär & Alla lär ut tillsammans med varandra: något positivt om lärande, om hur behålla nyfikenheten, hur kan man klura öppet om hållbar nyfikenhet tillsammans,  Överraska?
Se något nytt? Bäst börja med en introduktionsrunda. Förbered gärna några ord om dig, din tanke och din nyfikenhet inför dagen.

11:00 blir det summering och gemensam fika. Öppet för idéer om nästa steg per deltagare och kanske rent av något tillsammans?

12:00 Samlar vi ihop ev pinaler.
Läge att fortsätta över en lunch?

Kan vi bli 15-20 personer? Några till?
Tag med fika, block&penna, klärder efter väder.Har du frågor?
Kontakta 
Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Tfn: 0708-100 766
Direkt: 0708-678 675

EN idé:
Hur kan unga kittla oss ALLA  – No One Left Behind?
Kan vi tillsammans ”En-för-alla, Alla-för-en” sponsra något till Årets Rookie, Nykomling – Bara att börja där vi är?

Ingen nämnd, Ingen glömd.
Sprid och inspireras gärna att göra något liknande eller annorlunda!

Vi satsar på att det blir fler öppna möten, på olika ställen. För alla åldrar. No One Left Behind! Hör gärna av dig för idéer till:
Anna.Larsson@projektsupportso.com

För dig som blir nyfiken på "Isbergsbilden": kontakta
Bjorn-Anders.Larsson@nordeg.se

Öppna idé-rotations-möten
Dit man går och bara ”är” öppen för att på ett ödmjukt sätt möta andras tankar och dela med sig av sina egna, ha trevligt och må bra. Varmt och socialt runt öppna teman som ger krafter och gärna helt nya kontakter.

Lokal hälsa är Global, Global Hälsa är Lokal!
Oändligt många olika vägar dit.

John Bauer 1902 från utställningen på museet i Jönköping. Tänk LOKALT och GLOBALT! Så mycket kunskap och vetenskap har bidragit till att vi nu kan VISA ALLA hur verkligheten överträffar dikten!
John Bauer 1902 från utställningen på museet i Jönköping. Tänk LOKALT och GLOBALT! Så mycket kunskap och vetenskap har bidragit till att vi nu kan VISA ALLA hur verkligheten överträffar dikten!
Inspiration via Qulturum.se om ödmjukhetens magi?
Inspiration via Qulturum.se om ödmjukhetens magi?