Save the date!?
27 februari i Jönköping:
ÖPPET för Mikrosystem* - (inte i närheten av Mikro-management) -  workshops för erfarna runt ämnet Företags&Organisations-ekologi.


Det är spännande tider! Människan är EN art av man vet inte hur många på vår vackra planet Jorden. Snillen spekulerar, Du och jag spekulerar och bara TILLSAMMANS med varandra hela vägen till vardagen finns långsiktigheten. Vi är alla unika, Platserna där vi rör oss är olika. Säkra digitala system som har med människor att göra på något sätt kräver såväl virituell som lokalt basala Mikro-system där vi känner tillit till varandra och kan bidra till den tillit som krävs når det gäller.  

Förmågan att ta till sig av erfarenheter och kunskap utanför den egna komfortzonen är i många fall avgörande för att uppnå det man har som mål. Detta gäller alla oavsett var man befinner sig som enskild individ eller ansvarig inom ett område.

Företags&Organisations-ekologi kräver trovärdiga lärande-processer mellan människor och maskiner i olika organisationer. Ömsesidig nyfikenhet och kunskapstörst. 

Vi förbereder för en  ÖPPEN workshop-dag på GrandHotel Jönköping om "Erfarenhetslag" som har lust att fortsätta arbeta för både hållbar förmåga/kompetens över tid och ett hållbarhetssystem för att klara morgondagens utmaning.

Just nu är vi mottagliga för olika inspel för exempel-lådan. Mikrosystem är mikrosystem. Men de består och påverkas av människor. De mest energieffektiva sensorer som finns. 
Hur spännande kan det vara - samspelet mellan olika organisationer? Innovativ affärs-ekologi. Mikrosystemets attraktionskraft. Känslan?


Under ytan finns glimrande ”pluralistiska mycel” av människor. ”Pluralistiska mycel” som PLÖTSLIGT under rätta kulturförhållanden kan göra stordåd. Bland oss finns det mer som går att öppna upp för nya sätt att matcha med det nya och ta perspektiv tillsammans. Vad kan vi lära oss TILLSAMMANS MED VARANDRA – med det som går?

Visst är det fantastiskt! Nyfikenhet och kunskaps-törst leder till nya insikter som delas hela tiden, kan inte vänta.


Det största rummet vi har är rummet för förbättringar.
Gör det tillsammans, gör det roligare!
Global Hälsa är Lokal! Lokal hälsa är Global!


Vår samlade erfarenhet och möjligheterna till livsglädje och välbefinnande ökar.
Ta det enkla test med spännande färsk kunskap som GAPMINDER tagit fram i Hans Roslings anda. Barnen i skolorna gör det. Tillsammans har vi ett stort ansvar för dem och för långsiktigheten. Rena självbevarelsedriften?Vad gör dig nyfiken på andra företags&organisationslogiker? Vad gör dig mer "levande"? Vad är viktigt för dig - egentligen?

Hur kan man bara börja precis där man är? Utan krussiduller och ha kul. Bli mer nyfiken TILLSAMMANS MED VARANDRA. Hur svårt kan det vara?
Mejla gärna inspel till

anna.larsson@projektsupportso.com
Lokal hälsa är Global, Global Hälsa är Lokal!
Oändligt många olika vägar dit.

 

Uppdaterad 2018-12-17 © 2018 Copyright Projektsupport S-O AB

Inspiration om ödmjukhetens magi
Inspiration om ödmjukhetens magi
Att vara eller inte vara innovationsledare och nyfiken människa 2019? Är det frågan?
Att vara eller inte vara innovationsledare och nyfiken människa 2019? Är det frågan?
John Bauer 1902 TÄNK GLOBALT! Så mycket kunskap och vetenskap har bidragit till att vi nu kan VISA ALLA hur verkligheten överträffar dikten!
John Bauer 1902 TÄNK GLOBALT! Så mycket kunskap och vetenskap har bidragit till att vi nu kan VISA ALLA hur verkligheten överträffar dikten!

Övergångslotsar:
Hur kan unga kittla oss  Företag&Organisationer – No One Left Behind?
Kan vi tillsammans ”En-för-alla, Alla-för-en” -organisationer emellan sporra varandra och inspireras att väcka nyfikenhet och attraktionskraft för olika lokala "Rookies", Nykomlingar?
Livskvalitet och sunda människor i och runt lokala företag och samhällen i stort. 


Ett mikrosystem:
Ett mikrosystem är den minsta multiprofessionella enheten i en invånare- och kund-centrerad process. Det är i denna enhet tjänsters värde utvecklas och verkställs. Invånare/kunder är likvärdiga medlemmar i mikrosystemet och fungerar ofta som den viktigaste källan för innovation.

Mikrosystemets struktur kan förändras över tid, beroende på invånarens/kundens behov. Samverkan i, och mellan, mikrosystem skapar
dess resultat. Ett mikrosystem delar samma värdegrund och värderingar. Mikrosystemet har ett gemensamt informationssystem, som
stödjer processer, uppföljning av resultat och lärande.

Att jobba i mikrosystem är att ha ett särskilt förhållningssätt till arbetet - där alla är aktiva medledare som tar ansvar för att vardagens, var dags, uppgifter utförs på bästa möjliga sätt men också förnyas när behov uppkommer. I ett mikrosystem delar alla samma mål och
drivkraft: Att skapa värde för våra invånare och kunder.


"Knyt"-workshop-dag.
Vi tar just nu in uppgifter och idéer för att efter julledigheten återkomma med kostnad för mat och lokaler och något mer konkret.

Det kräver en hel del. Maten på borden - det mesta börjar där. Det ska vara positivt lärande och klura tillsammans, Kanske starta en ny Pluralistisk Sektor - lager på lager? Överraska?
Se något nytt?

Har du frågor?
Kontakta oss!
Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Tfn: 0708-100 766
Direkt: 0708-678 675