Vi söker värdorganisationer för  ROTATIONSHIP® på olika orter

I vår ansökan till steg 3 i THE NORDIC INDEPENDENT LIVING CHALLENGE
(se realchallenge.info), en tävling hos Nordic Innovation och de nordiska huvudstäderna, kom  SP Sveriges tekniska forskningsinstitut med som värd för tjänsten ROTATIONSHIP®.

Här är de lösningsförslag som gick vidare. Även om vi inte tillhör dem söker vi, som exempel, bra referenser och inspel på intressanta teman mellan huvudstäderna i Norden. Och det finns många bra hållplatser för ROTATIONSHIP® mellan dem!

Vi ser gärna fler samverkanspartners. Värdorganisationer kan använda ROTATIONSHIP® som möjliggörare till lokal värd(e)skapsutveckling genom nyfikenhet och olika utbyten mellan olika geografiska orter.

Är ni intresserade av att bli värdorganisation för möjliggörande ROTATIONSHIP®?
ROTATIONSHIP® passar för piloter och projekt, men allra bäst för systematisk omvärlsspaning och ökat humankapitat och strukturkapital i olika verksamheter.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer:

Anna Larsson (Anna.Larsson@Projektsupportso.com)
Telefon 0708-100 766 eller direkt:  0708-678 675

Uppdaterad 2018-12-17 © 2018 Copyright Projektsupport S-O AB

Läs mer om Projektsupport S-O AB här

Kontakta oss och/elller Krim Talia på
RISE, Research Institutes of Sweden

om hur RISE kan bidra till ert ROTATIONSHIP®.

ROTATIONSHIP® - ett av de 75 lösningarna på The Nordic Independent Living Challenge matchnings-event 4-5 maj 2015.