Välkommen att kontakta oss!

Postadress
Projektsupport S-O AB
Box 62
221 00 LUND


Besöksadress
Sockerkokaregatan 8
LUND


Telefon
+46-708-100 766
Anna Larsson direkt: +46-708 678 675


E-post
info@Projektsupportso.com
Anna.Larsson@Projektsupportso.com


Hemsida
www.projektsupportso.com

Andra uppgifter
Momsregistreringsnummer SE556885165201
Bankgiro 842-4269

Uppdaterad 2016-06-07 © 2016 Copyright Projektsupport S-O AB

Läs mer om Projektsupport S-O AB här