Debattartikel skriven av Barbro Westerholm Prof. em och Anna Larsson Projektsupport S-O i Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift Nr 4 juni 2015:

"Debatt

Ny metod för kompetensförsörjning
Skribenterna föreslår ett nytt sätt för forskningsintensiva organisationer och företag att klara kompetensfrågan –  gränsöverskridande jobbrotation.

Det finns en tydlig oro över kompetensförsörjningen i Sverige. Vår appell beskriver en väg för att säkra framtidens kompetensförsörjning, såväl i enskilda organisationer som i branscher, genom att utnyttja bland annat de äldres; ”årsrikas” erfarenhet och samhällsengagemang parat med unga människors behov av utveckling och stöd. Det handlar om utvecklande ledarskap och att ge utrymme för nytänkande, reflektioner och arbetsgemenskap...
Ladda ner hela artikeln här

Förkortade versioner på Arbetet.se, i Borås tidning och i Norran

Uppdaterad 2016-06-07 ©2016 Copyright Projektsupport S-O AB

Läs mer om Projektsupport S-O AB här