PRESSRELEASE 20160608
ROTATIONSHIP®  för
Senior alert och Projektsupport S-O AB


Kvalitetsregister Senior alert och Projektsupport S-O AB påbörjar en samverkan för att tillsammans pröva ROTATIONSHIP® som en metod för kompetensutveckling och samlärande.
Det övergripande målet med Senior alert är att medarbetare inom hälsa, vård och omsorg vill och kan förebygga skador och främja hälsan i samverkan med de äldre personer som söker vård och omsorg.

Den sektors- och organisationsneutrala tjänsten för utmaningsdriven kompetensförsörjning, ROTATIONSHIP®, var ett av de 75 tävlingsbidrag som kom till steg 2 - men åkte ut – i tävlingen Nordic Independent Living Challenge hos Nordic Innovation.
 
Överenskommelsen blev klar precis före Nordic Independent Living Challenge Award Ceremony i Oslo den 9/6 2016. Hela upplägget i den tävlingen, det grundliga förarbetet och starka fokus på att generöst förmedla de sköra äldres verkliga behov, omsorgspersonalens arbetssituation och deras praktiska verklighet, gav oss deltagare en sann förståelse för sammanhangen.

Med 4 års spanande på det breda området ”Independent Living” i Sveriges innovationssystem har jag ännu inte sett något bättre, säger Anna Larsson, Projektsupport S-O AB. En viktig del i grunden till det samarbete med Kvalitetsregister Senior alert som vi nu påbörjar, ska Nordic Innovation ha varmt tack för! Vår mission står fast, som i tävlingsansökan: Att göra Norden till bas och förstärkare för att ROTATIONSHIP® med en tydlig värdegrund ska nå ut globalt.

Region Jönköpings Läns utvecklingsenhet för lärande och förnyelse, Qulturum, är en kvalitetsorganisation som under snart 20 år varit ett kompetensnav och är både nationellt och internationellt erkänd.

Där finns precis samma starka fokus på att det är människorna det handlar om när bättre och innovativa lösningar ska nå ut och göra nytta.  Kvalitetsregister Senior alert ”bor” på Qulturum.  Alla förberedelser vi gjorde i Nordic Independent Living Challenge bidrar nu till den ömsesidigt starka tillit vi har att samarbetet med Senior alert ska lyckas.

Vi tror på ett systematiskt arbetssätt att stärka och attrahera medarbetare inom hälsa, vård och omsorg genom gemensamma utbyten och medskapande lärande och för att öppna upp möjligheterna i nya sätt att arbeta och möta ny teknik.

Kvalitetsregistren är bra strukturer för att förstå resultat och instrument för att påverka livet och summera vart vi är på väg i olika processer.

Glada hälsningar
Projektsupport S-O AB

Anna Larsson
Grundare och ägare

Mer omROTATIONSHIP®  för Senior alert och Projektsupport S-O AB  www.rotationship.com/sv-SE/aktuellt
Mer om Kvalitetsregister Senior alert www.senioralert.se
Mer om Qulturum i Jönköping www.qulturum.se
Mer om Projektsupport S-O www.projektsupportso.com
Mer om ROTATIONSHIP® www.ROTATIONSHIP.com
Mer om Nordic Independent Living Challenge www.realchallenge.info

Kontakt:
Projektsupport S-O AB                         Kvalitetsregister Senior alert
Anna Larsson                                        Göran Henriks
Grundare och ägare                              Ordförande
anna.larsson@projektsupportso.com    goran.henriks@rjl.se
Tfn +46 708 678 675                             Tfn +46 36 32 50 95


 

Uppdaterad 2016-06-08  © 2016 Copyright Projektsupport S-O AB