OM ROTATIONSHIP® 
Ett verktyg för er attraktionskraft och kompetensförsörjning

Innovationer och fler nya företag förväntas komma med lösningar och samtidigt skapa arbetstillfällen. Projektsupport S-O erbjuder ROTATIONSHIP®.


ROTATIONSHIP®
ROTATIONSHIP® är en standardiserad service för personella rotationer, t ex nyutexaminerade, mellan olika typer av organisationer och syftar till kompetensförsörjning, kompetensutveckling och innovationskraft för organisationer och individer. ROTATIONSHIP® med ett gemensamt definierat tema är starkt kopplad till en tydlig värdegrund och välkomnar andra värdeadderande aktörer.

ROTATIONSHIP® är en neutral, sektorsneutral och organisations-nivå-neutral tjänst som passar lika bra i ett Science Park som i en kommun med mindre och mer lokalt eko-system för näringslivet. Genom aktiv samverkan är ROTATIONSHIP® ett verktyg för att möta utmaningar, korta tid till marknad och för att minska avstånden mellan akademin, industrin och samhället.


ROTATIONSHIP®.Special
ROTATIONSHIP®.Special är enskräddarsydd variant av tjänsten ROTATIONSHIP®. Ni använder er logo, bestämmer vilka som ska rotera och väljer eventuellt ett eget tema.

Allmänt
I servicen ingår förberedelser, organisation och koordinering av rotationerna och samordning av tillfällen för analys samt diskussion kring utmaningar. ROTATIONSSHIP® välkomnar lokala och andra aktörer som stärker det gemensamma temat. Målet är att för organisation och individ snabbt ge, ny erfarenhet, attraktionskraft för (utmaningsdriven) kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom bättre förståelse för de aktuella sammanhangen i ert värdesystem.

För att exemplifiera värdet tjänsten ROTATIONSHIP® har vi fokuserat våra aktiviteter på temat "Bättre livskvalitet i ett modernt åldrande". Det är ett brett tema, en av våra globala utmaningar som också inkluderar den snabba tekniska utvecklingen inom såväl Byggande & Boende, Hälsa & Vård & Life Science, Mat & Nutrition, Mobilitet & Transporter, som Kultur & Värdskap.

Uppdaterad 2016-06-07 © 2016 Copyright Projektsupport S-O AB

Läs mer om Projektsupport S-O AB härDen gemensamma värdegrund som ska prägla varje ROTATIONSHIP® handlar om:

  • Allas delaktighet
  • Kompetensutveckling
  • Samhällsansvar
  • Horisontella principer
  • Samverkan

Läs mer...
 

• Bygg förståelse, kompetens och nätverk över flera gränser

• Minska risken för dyra felrekryteringar

• Få utvärderingar från olika typer av organisationer

• En möjlighet för framtidens ledare - innovationsledare?

• Mindre organisationer får möjligheter som annars är förbehållet de riktigt stora