Medskapa ROTATIONSHIP®
tillsammans med oss!


LinkedIn-gruppen ROTATIONSHIP® är ett ställe för våra medskapande supporters och samarbetspartners som vill hjälpa till att komma med idéer.

Diskutera idéer om intressanta teman

Söka organisationer med intresse för samma gemensamma tema

Marknadsföra såväl kostnadsfria som icke-kostnadsfria delar i workshops och andra värdeadderande aktiviteter tillsammans med oss, dvs möjliga byggstenar för ROTATIONSHIP®.

”Så länge man bygger så kvittrar man” säger ordspråket. Uppmuntra gärna olika intressenter att komma med att bygga den framtida välfärden, hälsan och välmåendet över organisationsgränserna! Medlemmarna i denna LinkedIn-grupp är välkomma att att ge och få inspiration i konstruktiva diskussioner.

(Följ gärna @Projektsupport på Twitter )

Läs mer om Projektsupport S-O AB härDen gemensamma värdegrund som ska prägla varje ROTATIONSHIP® handlar om:

  • Allas delaktighet
  • Kompetensutveckling
  • Samhällsansvar
  • Horisontella principer
  • Samverkan

Läs mer...
 

Klicka här!
@Projektsupport