Ta in ny energi, nya ögon…
Olika organisationer, olika generationer och olika kulturer i samverkan kan lyfta kompetensutvecklingen i er organisation och över organisationsgränserna i ert värdesystem.I ROTATIONSHIP® roterar 3-6 organisationer 3-6 rotrainees mellan varandra med fokus på samma tema. Projektupport S-O förbereder, organiserar rotationerna och samordnar tillfällen för analyser och diskussioner kring utmaningar mm.

Tjänsten ROTATIONSHIP® kan inkludera små och medelstora företag/organisationer. 

Målet är att att deltagande organisationer och individer på kort tid ska få nya erfarenheter och attraktivitet för kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen genom bättre förståelse av de aktuella sammanhangen i ert värdesystem. 
 
Hur är det med riskerna och möjligheterna i era värdesystem?

Börja med ROTATIONSSHIP® i samverkan med andra organisationer. Omvärldsanalysen ingår! Få sedan in en ny medarbetare med inriktning på gränsöverskridande samverkan och med färsk erfarenhet och färska referenser från ca fyra andra typer av organisationer som arbetar för ett gemensamt tema.

     

Under en bestämd period arbetar de nyutexaminerade några månader för varje organisation. Vid varje rotation möts alla handledare/mentorer och "rotrainees" för gemensamt utbyte och någon aktivitet. Där finns mycket spännande att göra.Projektsupport S-O projektleder förberedelser och rotationer och står för administrativ och logistisk support och samordning av aktiviteter. Tjänsten är starkt kopplad till en värdegrund.

Detaljerna diskuteras med värdorganisationerna. Mycket kan samordnas och vissa delar behandlas med sekretess. Organisationerna projektanställer kandidaterna och står för innehåll och uppgifter i sina resp. organisationer. Där finns också en handledare/mentor.
Det är ert varumärke som ska stå fram!

 
Projektsupport S-O har ett stort och seriöst engagemang för denna standardiserade verklighetsnära service skall bli ett framgångsrikt verktyg för att göra organisationer och individer mer agila, minska tiden från idé till marknad och för att gynna innovativa arbetsmiljöer.

Vi söker konstellationsbyggande organisationer som värdar för Bastjänsten ROTATIONSHIP®  och som är kan tänka sig göra en pilot eller att använda tjänsten i ett projekt.Vi är ständigt vakna för möjliga finansieringsvägar att söka för organisationer som vill vara med men som har svårt med finansieringen.


Låter det intressant för er? Vill du veta mer? Hör av dig direkt! Se våra kontaktuppgifter nedan. Först till kvarn prioriteras.

Kontakta oss gärna:

Anna Larsson (Anna.Larsson@Projektsupportso.com)
Telefon:  0708-678 675

:

Uppdaterad 2016-06-07 © 2016 Copyright Projektsupport S-O AB

Läs mer om Projektsupport S-O AB härDen gemensamma värdegrund som ska prägla varje ROTATIONSHIP® handlar om:

  • Allas delaktighet
  • Kompetensutveckling
  • Samhällsansvar
  • Horisontella principer
  • Samverkan

Läs mer...