ROTATIONSHIP® 2017-2019
Ta in ny energi, nya ögon…
Olika organisationer, olika generationer och olika kulturer i samverkan kan lyfta kompetensutvecklingen i er organisation och över organisationsgränserna i ert värdesystem.

ROTATIONSHIP® 2017-2019 är en standardiserad 9 månader plus två-årig tjänst för personella rotationer mellan olika organisationer inom ekosystemen för sektorerna hälsa, hälsovård och Life Science. Tjänsten ROTATIONSHIP® kan inkudera olika storlekar av företag/organisationer. 


I ROTATIONSHIP® roterar 3-6 organisationer 3-6 rotrainees mellan varandra med fokus på samma tema. Projektupport S-O förbereder, organiserar rotationerna och samordnar tillfällen för analyser och diskussioner kring utmaningar.

Målet är att att deltagande organisationer och individer på kort tid ska få nya erfarenheter och attraktivitet för kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen genom bättre förståelse av de aktuella sammanhangen i ert värdesystem. 
 
Hur är det med riskerna och möjligheterna i era värdesystem?


Börja med ROTATIONSSHIP® i samverkan med andra organisationer. Omvärldsanalysen ingår! Få sedan in en ny medarbetare med inriktning på gränsöverskridande samverkan och med färsk erfarenhet och färska referenser från ca fyra andra typer av organisationer som arbetar för ett gemensamt tema.

Bli en del av ROTATIONSHIP® 2017-2019
- Välj en de röda trådar vi spanat extra på!

  • Användning av smartare material för bättre hälsa och liv
  • Bättre prognos och livskvalitet för personer med cancer
  • Bättre livskvalitet för personer med ett modernt åldrande      

Under två år arbetar de nyutexaminerade några månader för varje organisation. Vid varje rotation möts alla handledare/mentorer och "rotrainees" för gemensamt utbyte och någon aktivitet. Där finns mycket spännande att göra.Projektsupport S-O projektleder förberedelser och rotationer och står för administrativ och logistisk support och samordning av aktiviteter. Tjänsten är starkt kopplad till en värdegrund.

Det är ert varumärke som ska stå fram!

 
Upplägg ROTATIONSHIP® 2017-2019

Steg 1:

Under fyra månader planerar vi tillsammans med värdorganisationerna kring vilken typ av trainee-projekt/uppgifter som direkt kan ge väsentliga värden till de intresserade organisationerna. Vi diskuterar kompetensprofiler, vilka aktiviteter som skulle vara lämpliga för att nå målgruppen och andra detaljer. I slutet av månad 4 fattas beslut (”GO/NO GO”), om steg 2 och vad som ska göras 2017-2019.

Steg 2:

Fem månaders förberedelser med rekrytering mm och sedan startar rotationerna enligt planeringen i steg1.

Projektsupport S-O har ett stort och seriöst engagemang för denna standardiserade verklighetsnära service skall bli ett framgångsrikt verktyg för att göra organisationer och individer mer agila, minska tiden från idé till marknad och för att gynna innovativa arbetsmiljöer.

Vi söker konstellationsbyggande organisationer som värdar för Bastjänsten ROTATIONSHIP®  och som är kan tänka sig göra en pilot eller att använda tjänsten i ett projekt.Vi är ständigt vakna för möjliga finansieringsvägar att söka för organisationer som vill vara med men som har svårt med finansieringen.

Låter det intressant för er? Vill du veta mer? Hör av dig direkt! Se våra kontaktuppgifter nedan. Först till kvarn prioriteras.


Kontakta oss gärna:

Anna Larsson
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Telefon: +46 (0) 708 678 675

 

Uppdaterad 2016-06-07 © 2016 Copyright Projektsupport S-O AB

Läs mer om Projektsupport S-O AB härDen gemensamma värdegrund som ska prägla varje ROTATIONSHIP® handlar om:

  • Allas delaktighet
  • Kompetensutveckling
  • Samhällsansvar
  • Horisontella principer
  • Samverkan

Läs mer...