Inbjudan till ROTATIONSHIP® om PREVENTION

Med anledning av vårt flyktingmottagande finns det nu ett unikt läge - att med gemensamma krafter göra en pilot för ett ROTATIONSHIP® i er verklighet.

Vad krävs för att ni i en konstellation med 2-5 andra, för er viktiga organisationer, ska få ett så värdefullt och kompetensutvecklande utbyte att ni skulle vara beredda att betala för att rotera (t ex) en nyutexaminerad och en nyanländ, dvs två personer var, mellan er? Kanske har ni därtill möjlighet att hitta en stödperson bland de årsrika som nyss lämnat er organisation eller bland andra som ni har förtroende för.

Tjänsten ROTATIONSHIP® är neutral, sektorsneutral och organisations-nivå-neutral. Den välkomnar flera värdeskapande aktörer. Med en tydlig värdegrund går den ut på att leda och koordinera personella rotationer mellan olika företag. Vi har gjort vår spaning för att "paketera" tjänsten med hjälp av ett brett angeläget tema och konkretisera dess värde för olika organisationers omvärldsbevaknings- och kompetensförsörjningsbehov.

Det är det gemensamt definierade temat och kravprofilerna på personerna som roterar mellan de deltagande organisationerna som gör tjänsten specifik för er.

 

Förhoppningsvis har de nyanländas utbildningar validerats under tiden så att de, efter sitt ROTATIONSHIP® i er verklighet, är väl rustade för att kunna tillsvidareanställas. De Nyutexaminerade har också fått ett bra nätverk och blick för nya lösningar – värda sin vikt i guld.

Er och de andra organisationerna har fått värdefull kompetensutveckling och en bättre bild av sammanhangen i ert värdesystem. (Jfr de reviderade kvalitets- och miljölednings-standarderna  ISO 9001 och ISO14001 som just lanserats, med nya krav som handlar om att förstå organisationens förutsättningar och intressenter samt att arbeta systematiskt med omvärldsbevakning.)

Och kanske, kanske, har er och de andra organisationerna också fångat tillfället att se möjligheterna på den marknad, som kommer att uppstå den dag landet de nyanlända kommer ifrån ska byggas upp igen!

 
Inbjudan till ROTATIONSHIP® om PREVENTION
 
Boende & Byggande • Hälsa & Hälsovård • Mat & Nutrition •
Mobilitet & Transporter • Kultur & Värdskap


Tjänsten ROTATIONSHIP® neutral, sektorsneutral och organisations-nivå-neutral. Den välkomnar flera värdeskapande aktörer.

Med en tydlig värdegrund går den ut på att leda och koordinera personella rotationer mellan olika företag. Vi har gjort vår spaning för att "paketera" tjänsten med hjälp av ett brett angeläget tema och konkretisera dess värde för olika organisationers omvärldsbevaknings- och kompetensförsörjningsbehov.

Det finns olika sätt att hitta intressanta konstellationer för ett specifikt ROTATIONSHIP®. "Gränssnittsmöten" är ett sätt, som samtidigt kan vara ett slags inventering, en inspirationskälla till värdefull stegvis gränsöverskridande samverkan till handling. Tag gärna del av vad som diskuterades  på "Gränssnittsmöten - Är 64 det nya 45" här .


Sammanhang Kompetensförsörjning/-utveckling  Attraktionskraft     Idag - Imorgon
Det är vad ert ROTATIONSHIP® ska gå ut på.

Se möjligheterna för er verksamhet i kunskap som redan finns! Kanske har ni redan ett nätverk där ni kan hitta de organisationerna som ni vill göra ert ROTATIONSHIP® med, och vilket gemensamt bärande tema ni vill ha?

Om ni vill hitta djupare/ökade värden i det gemensamma bärande temat för ett eventuellt ROTATIONSHIP®  kan vi t ex erbjuda ”VÄRDESKAPANDETRAPPAN” (se mer här) med målet att i grupper om 3-6 olika organisationer inleda och delta i ett kompetensbyggande ROTATIONSHIP® på ett gemensamt bärande tema. (se mer här).
 
Var med steg för steg så det stämmer för er verksamhet. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer!

Bästa hälsningar

Anna Larsson
Projektsupport S-O AB
Anna.Larsson@Projektsupportso.com
Direkt: +46-(0)708-678 675

Uppdaterad 2016-06-07  © 2016 Copyright Projektsupport S-O AB

Läs mer om Projektsupport S-O AB här

Den gemensamma värdegrund
som ska prägla varje ROTATIONSHIP®
handlar om:

 • Allas delaktighet
 • Kompetensutveckling
 • Samhällsansvar
 • Horisontella principer
 • Samverkan

Läs mer...

"Aldrig tidigare har jag upplevt något liknande!

En gång i veckan kommer jag med tåget från Malmö till Stockholms central. Från perrongen ända ner, så långt man kan se i den långa gången under spåren in mot stationsbyggnaden, står det (förmodligen varje kväll) alldeles fullt med varma, idogt ideellt arbetande, fantastiska människor och välkomnar de nyanlända med frukt, dryck, hjälp och t o m små handgjorda paket.
Det smittar! Stolt, varm och rörd passerar jag, med ny kraft att se möjligheter och göra skillnad."

Anna Larsson i oktober 2015Ni kanske kan öka värdet med en workshop eller annan aktivitet
i och runt ett ROTATIONSHIP® ?

Tider och tips

 • Räkna med 9 månaders
  planering och förberedelser. 
 • Arbetsmarknadsdagar är bra för att testa idéen.
 •  Examensabeten kan vara en bra introduktion. De flesta tar examen på våren.
 •  Ett öppet "Gränssnittsmöten" eller liknande event kan ge en spännande startpunkt. 
 • Räkna med 3 halvdagar  om VÄRDESKAPANDE-TRAPPAN är intressant.
 • Planeringsfasen för ROTATIONSHIP® är 4 månader med ett "letter of intent" för att fortsätta med 5 månaders förberedelser och sedan tiden för själva rotationerna - upp till två år.